Notificaties

We hebben voor notificaties zowel de client-side als server-side variant te beschikking.

Test server-side
Client-side notificatie

In de global.js is een simpele functie beschikbaar. Deze kun je als volgt aanroepen:

$.global.AddNotification({type}, {title}, {text});

{type} De kleur van het bericht, keuze uit: success, danger, warning, info.
{title} De grote tekst bovenin in de notificatie. Let op: lengte is beperkt.
{text} De tekst in de notificatie.

Server-side notificatie

In de base controller is een functie opgenomen om na een MVC actie een notificatie weer te geven.
Denk bijvoorbeeld aan een succes bericht na het uitvoeren van update query.

In een controller kan je de volgende functie gebruiken:

AddNotification(NotificationType.{type}, {title}, {text});

{type} De kleur van het bericht, keuze uit: Success, Danger, Warning, Info.
{title} De grote tekst bovenin in de notificatie. Let op: lengte is beperkt.
{text} De tekst in de notificatie.

Let op: Om gebruik te maken van AddNotification moet de controller overerven van de BaseController of AbstractController.